Bil og trailer er pakket til en tur til Assenstoft.

Velkommen til Hus4u

Jeg er en han­dy­mand­med hæn­derne skruet rig­tig på. Jeg har en del erfa­ring med byg­ge­bran­chen og der med næsten alt han­dy­mands­re­la­te­ret mel­lem him­mel og jord.

Kig lidt rundt på hjem­mesi­den her, for at få en ide om hvad jeg kan til­byde. Siden vil ind i mel­lem blive opda­te­ret med nye til­bud.

Jeg havde opstart Man­dag d. 10 August 2009, men har lavet flere ting i hjem­met inden da. På refe­rence siden kan ses bil­le­der og beskri­vel­ser af hvad jeg har lavet både hjemme og for mine kun­der.

Min nor­male arbejds­dag lig­ger mel­lem kl. 8.00 – 16.30, på fre­dage vil jeg holde fyraf­ten omkring kl. 14.30 På lør- og søn­dage vil jeg nor­malt­vis holde fri. Dog, hvis der opstår noget akut er jeg vil­lig til at komme og hjælpe Dem, hvis jeg er hjemme og det er muligt.

Jeg ønsker Jer en rig­tig god for­nø­jelse og ser frem til et godt sam­ar­bejde.

Kontakt mig

Erik Kors­gård
Vester­bro­gade 35, Hum­lum
7600 Struer

97 86 16 75 (fast­net, bedst i aften­ti­mer)
20 43 13 67 (mobil, bedst i dag­ti­mer)

erikkorsgaard@mvbmail.dk