Tilskærring af dobbelt dør i Durup.

Jeg tilbyder

Ud over at jeg natur­lig­vis hen­ven­der mig til pri­va­te, kan jeg også til­by­de min hjælp til hånd­værks­me­stre.

Føl­gen­de liste er kun eksemp­ler på hvad jeg kan gøre for Dem

  • Udskift­ning / mon­te­ring af vin­du­er og døre.
  • Udskift­ning / mon­te­ring af køk­ke­ner.
  • Læg­ning af trægulv.
  • Opsæt­ning af nye lof­ter.
  • Opsæt­ning af car­port / gara­ge.
  • Renove­ring af gam­mel bade­væ­rel­se.
  • Renove­ring af som­mer­hus.
  • Næsten al mon­te­ring, ombyg­ning, repa­ra­tion og ved­li­ge­hold inden­for hjem­mets fire væg­ge.
  • Opsyn med som­mer­hu­se, der­med også en akut udbed­ring af vin­du­er og døre ved ind­brud.
  • Og meget andet …

Transporter og Cargotrailer med CVR. nr.

Jeg kan næsten alt det De står og mangler en HANDY-MAND til.

Køre­kor­tet omfat­ter: A,B,C,D,BE,CE og DE samt Truck Cer­ti­fi­kat.

Kur­ser: Ener­gi­vej­le­der kur­sus, Dampspær­re kur­sus, Fuge kur­sus, Ceti­fi­kat i Varmt arbej­de og Cer­ti­fi­kat til 8m. Stil­lads.

Det kun­ne eksem­pel­vis være, at De lige var flyt­tet i ny lej­lig­hed eller i nyt hus og De lige står og mang­ler nogen til, at sæt­te lam­per, hyl­der, ska­be, bil­le­der og meget andet, op. Ren­se aflø­bet under vasken eller skif­te nog­le pak­nin­ger eller skif­te sæde­ven­ti­len i vand­ha­nen, hvis den dryp­per.

Det kun­ne også være, at De står og bøv­ler med et møbel De ikke kan få sam­let, så ring efter mig og jeg vil kom­me og hjæl­pe så snart det kan pas­sé ind i kalen­de­ren.

Hvis De selv køber mate­ri­a­ler­ne, det kan være Deres nye køk­ke eller Deres nye vin­du­er eller andet, så er det også i orden med mig. Jeg er af den opfat­tel­se, at så får de mate­ri­a­ler­ne i den kva­li­tet og til den pen­ge der pas­ser Dem bedst. Og jeg er klar med mon­te­rin­gen for Dem!

Spørg ger­ne om noget helt spe­ci­elt, hvis De måt­te have sådan­ne ønsker. Se også her vand­ha­nen på refe­ren­ce siden.

Hvad er Deres ønsker? Mit spe­ci­a­le er det spe­ci­el­le !!! Lad mig det vide og vi fin­der i tæt sam­ar­bej­de en løs­ning ! Se ven­ligst Refe­ren­ce sider­ne, som viser nog­le af de ting jeg tid­li­ge­re har lavet for mine kun­der.